NA VRH
JavaScript
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

JavaScript: - komentiranje - pojavno okno - konzola JavaScript načini Sintaksa Spremenljivke Števila Objekti Funkcije Pogoji Zanke Nizi Datum in čas DOM Array AJAX Knjižnica

JavaScript

JavaScript je bil razvit popolnoma neodvisno od Jave, čeprav si z njo deli lastnosti in strukture. Lahko sodeluje s HTML kodo, in s tem stran poživi z dinamičnim izvajanjem, za kar se tudi uporablja, za izdelavo dinamičnih strani. JavaScript se vključi v HTML, da opravi naloge, ki niso mogoče s statično stranjo.

JavaScript

Spletne strani niso edino mesto, kjer lahko uporabljamo JavaScript. Tudi veliko namiznih in strežniških programov uporablja ta programski jezik. Najbolj znan med temi jeziki je, node.js. Najbolj uporabna metoda v JavaScript, je verjetno getElementById(). Uporablja pa se za spremembo elementa, mogoče "iskanje" elementa.

V JavaScript lahko uporabljamo komentarje, ki so vidni samo nam, in ne na spletni strani. Komentar lahko tudi uporabimo, da se koda ne izvrši, jo komentiramo. Komentiramo lahko eno vrstico:

  // komentar
    

Besedilo za desno poševnico je komentiran, viden samo za nas, in ne tudi na spletni strani. Poševnice za komentiranje, ne moremo uporabljati v HTML kodi. Za več vrstično komentiranje pa uporabimo:

  /* več vrstični komentar */
  

Namestitev orodja za delo

Orodja s katerimi lahko izvajamo HTML kodo so enaki, kot za ostali HTML del. To so Notepad++, Visual Studio Code, Beležnica itd. in seveda najboljši izmed njih PHP Storm. JavaScript je razvit predvsem zato, da statičnim spletnim stranem dodamo interaktivnost. Je skript-ni jezik, ki je enostaven za uporabo, kakor tudi za samo razumevanje. Za delovanje ne potrebujemo strežnika, in izhaja iz programskega jezika C, kar pomeni, da že ima neke vhodno / izhodne funkcije. JavaScript se uporablja, za dinamičnost spletne strani, da se HTML dokument prikazuje dinamično.

Namestitev orodja za delo

JavaScript se vključuje v HTML dokument na tri načine. Prvi način je interni, kar pomeni, da imamo znotraj dokumenta definiran element text script. V ta element lahko potem zabeležimo vso svojo kodo. Drugi način je zunanji, pri katerem stilski zapis zapišemo v datoteko. To datoteko potem prilepimo v kodo, in nam ni potrebno več popravljati ali pisati novih slogov. To nam pride prav, ko popravljamo ali delamo več strani naenkrat. Tretji način pa je notranji, kar pomeni, da lahko pri posameznem elementu naredimo ali dodamo neko funkcijo. Ta funkcija je on_click, kar pomeni da se ob pritisku zgodi nek dogodek, prikaz sporočila recimo, ali prižgemo žarnico.

Pojavno okno je nekakšen alert box, ki se odpre ko pride do napake (ang. Error). Za komentiranje vpišemo <!– besedilo !–> in seveda je komentar samo za nas, tega se na spletni strani ne vidi.

  <button type="button" onclick="window.alert('Pojavno okno se prikaže')">Pojavno okno</button>
    

Če želimo pregledati ali videti HTML kodo, je to najlažje storiti v brskalniku samem. S pritiskom na tipko F12 se nam odpre Developer Mode (slo. Način razvijalca) način, kjer lahko v Pregledovalniku preverimo in pregledamo vso kodo. Vse kar spremenimo v razvijalcu, se ne shrani. V konzoli pa lahko odkrivamo napake, ki se pojavijo na naši spletni strani. V bistvu nam je konzola v veliko pomoč za razhroščevalnik (ang. Debugging), preko katerega lahko pridemo do rezultatov oziroma odkritih napak, in nam zato olajša delo.

Metoda console.log izpiše sporočilo v konzoli, in je uporabna za namene testiranja. Ko bomo preizkušali to metodo, mora prikaz konzole biti viden/aktiven, tipka F12.

  <button type="button" onclick="console.log('Dobrodošli v JavaScript vadnico!')">Konzola</button>