NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery AngularJS PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

JavaScript: JavaScript načini Sintaksa Spremenljivke Števila Objekti Funkcije Pogoji Zanke Nizi Datum in čas: - datum z array metodo DOM Array AJAX Knjižnica

Datum in Čas

Datum in čas v brskalniku deluje na način, da JavaScript privzeto uporabi časovni pas brskalnika. Tako datum in čas prikaže kot polni besedni niz.

Metoda Opis
getFullYear() izpis leta v številkah
getMonth() izpis meseca v številkah, od 0 do 11
getDate() izpis dneva v številkah, od 0 do 31
getHours(), getMinutes(), getSeconds(), getMilliseconds() pridobi ustrezne časovne komponente

Datum in Čas
  <p id="demo"></p>

  <script>
    var d = new Date();
    document.getElementById("demo").innerHTML = d;
  </script>
      

Ko ustvarimo objekt Datum (ang. Date), lahko delamo s številnimi metodami. Metoda datuma nam omogoča, da določimo leto (metoda getFullYear()), mesec (metoda getMonth()), dan (metoda getDay()), in uro (metoda getHours()), z uporabo lokalnega ali UTC (univerzalnega) časa.

  <p id="primer">Ob kliku na tipko, se ti bo prikazal čas in datum.</p>
  <button type="button" onclick="gumb1()">Prikaži datum in čas</button>

  <script>
    function gumb1() {
      document.getElementById('primer').innerHTML = Date();
      document.getElementById("primer").style.backgroundColor = "yellow"
      document.getElementById("primer").style.padding = "10px"
      document.getElementById("primer").style.border = "1px solid greenyellow"
      document.getElementById("primer").style.borderRadius = "6px"
    }
  </script>
      
  <p id="primer">Po kliku na gumb boste videli datum s številkami.</p>
  <button onclick="clickBtn()" class="btn">Pritisni za prikaz datuma</button>

  <script>
    function clickBtn() {
      var datum = new Date();
      var newDay = datum.getDate();
      var newMonth = datum.getMonth();
      var newYear = datum.getFullYear();

      document.getElementById("primer").innerHTML = newDay + " " + newMonth + " " + newYear;
      document.getElementById("primer").style.backgroundColor = "greenyellow"
      document.getElementById("primer").style.color = "black"
      document.getElementById("primer").style.fontWeight = "bold"
      document.getElementById("primer").style.padding = "10px"
      document.getElementById("primer").style.borderRadius = "6px"
    }
  </script>
      
  <p id="primer"></p>
  <button onclick="clickBtn()">Pritisni za prikaz datuma in ure</button>

  <script>
    function dodajZero(i) {
      if (i < 10) {
        i = "0" + i;
      }
      return i;
    }

    function clickBtn() {
      var datum = new Date();
      var newDay = datum.getDay();
      var newMonth = datum.getMonth();
      var newYear = datum.getFullYear();

      var u = dodajZero(datum.getHours());
      var m = dodajZero(datum.getMinutes());
      var s = dodajZero(datum.getSeconds());
      b = u + ":" + m + ":" + s;

      switch(newDay) {
        case 0:
          newDay = "Nedelja";
          break;
        case 1:
          newDay = "Ponedeljek";
          break;
        case 2:
          newDay = "Torek";
          break;
        case 3:
          newDay = "Sreda";
          break;
        case 4:
          newDay = "Četrtek";
          break;
        case 5:
          newDay = "Petek";
          break;
        case 6:
          newDay = "Sobota";
          break;
      }

      switch(newMonth) {
        case 0:
          newMonth = "Januar";
          break;
        case 1:
          newMonth = "Februar";
          break;
        case 2:
          newMonth = "Marec";
          break;
        case 3:
          newMonth = "April";
          break;
        case 4:
          newMonth = "Maj";
          break;
        case 5:
          newMonth = "Junij";
          break;
        case 6:
          newMonth = "Julij";
          break;
        case 7:
          newMonth = "Avgust";
          break;
        case 8:
          newMonth = "September";
          break;
        case 9:
          newMonth = "Oktober";
          break;
        case 10:
          newMonth = "November";
          break;
        case 11:
          newMonth = "December";
          break;
      }

      document.getElementById("primer").innerHTML = "Danes je <strong>" + newDay +
        "</strong>, " + "smo v mesecu <strong>" + newMonth +
        "</strong> " + " leta <strong>" + newYear +
        "</strong>" + ", ura pa je <strong>" + b + "</strong>";
      document.getElementById("primer").style.backgroundColor = "deepskyblue"
      document.getElementById("primer").style.padding = "10px"
      document.getElementById("primer").style.borderRadius = "6px"
    }
  </script>
      

V prvem delu smo delali s switch metodo, in bomo sedaj "nadgradili" na Array metodo. Zakaj "nadgradili"? Ker je hitrejše in lažje! Boste pa videli s čim boste delali sami najlažje, pa si izberite iz obeh metod.

  <p id="primer"></p>

  <script>
    var dan = new Array();
    dan[0] = "Nedelja";
    dan[1] = "Ponedeljek";
    dan[2] = "Torek";
    dan[3] = "Sreda";
    dan[4] = "Četrtek";
    dan[5] = "Petek";
    dan[6] = "Sobota";

    var a = new Date();
    var b = dan[a.getDay()];
    document.getElementById("primer").innerHTML = "Danes je " + b;{}
    document.getElementById("primer").style.backgroundColor = "#9ffff9"
    document.getElementById("primer").style.border = "1px solid deepskyblue"
    document.getElementById("primer").style.borderRadius = "6px"
    document.getElementById("primer").style.padding = "10px"
  </script>

  <style>
    .cl {
      color: deepskyblue;
    }
  </style>
      
  <p id="primer"></p>

  <script>
    var mesec = new Array();
    mesec[0] = "Januar";
    mesec[1] = "Februar";
    mesec[2] = "Marec";
    mesec[3] = "April";
    mesec[4] = "Maj";
    mesec[5] = "Junij";
    mesec[6] = "Julij";
    mesec[7] = "Avgust";
    mesec[8] = "September";
    mesec[9] = "Oktober";
    mesec[10] = "November";
    mesec[11] = "December";

    var a = new Date();
    var b = mesec[a.getMonth()];
    document.getElementById("primer").innerHTML = "Mesec " + b;{}
    document.getElementById("primer").style.backgroundColor = "orange"
    document.getElementById("primer").style.border = "1px solid orangered"
    document.getElementById("primer").style.borderRadius = "6px"
    document.getElementById("primer").style.padding = "10px"
  </script>
      
  <p id="primer"></p>

  <script>
    var dan = new Array();
    dan[0] = "Nedelja";
    dan[1] = "Ponedeljek";
    dan[2] = "Torek";
    dan[3] = "Sreda";
    dan[4] = "Četrtek";
    dan[5] = "Petek";
    dan[6] = "Sobota";

    var a = new Date();
    var b = dan[a.getDay()];
    document.getElementById("primer").innerHTML = b;

    var mesec = new Array();
    mesec[0] = "Januar";
    mesec[1] = "Februar";
    mesec[2] = "Marec";
    mesec[3] = "April";
    mesec[4] = "Maj";
    mesec[5] = "Junij";
    mesec[6] = "Julij";
    mesec[7] = "Avgust";
    mesec[8] = "September";
    mesec[9] = "Oktober";
    mesec[10] = "November";
    mesec[11] = "December";

    var c = new Date();
    var d = mesec[c.getMonth()];
    document.getElementById("primer").innerHTML = d;

    leto = new Date();
    e = leto.getFullYear();
    document.getElementById("primer").innerHTML = e;

    document.getElementById("primer").innerHTML = "Danes je " + b + ", mesec " + d + ", leto " + e;{}
    document.getElementById("primer").style.backgroundColor = "greenyellow"
    document.getElementById("primer").style.border = "1px solid green"
    document.getElementById("primer").style.borderRadius = "6px"
    document.getElementById("primer").style.padding = "10px"
    document.getElementById("primer").style.display = "inline-block"
  </script>