NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery AngularJS PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

JavaScript: JavaScript načini Sintaksa Spremenljivke Števila Objekti Funkcije Pogoji Zanke Nizi Datum in čas DOM Array AJAX Knjižnica

Nizi

Nizi (ang. Strings) se v JavaScript uporablja za shranjevanje in manipuliranje besedila. V nizih je nič (0) ali več znakov, zapisanih znotraj narekovajev. Length oziroma dolžina, seveda vrne dolžino niza. Če bi želeli niz izpisati (želimo videti koliko črk vsebuje ta niz), to dosežemo z metodo length.

Če hočemo niz poiskati, uporabimo metodo indexOf(), ki vrne index prve črke v nizu. String šteje indekse od nič(0) naprej. Naslednji primer predstavlja iskalnik v konzoli, kjer bomo iz določenega stavka, lahko poiskali posamezen niz. Z drugimi besedami, v iskalnik bomo vpisali črko iz stavka, ki ga bomo določili, in brskalnik nam bo povedal, pod katerim indeksom se črka nahaja.

  <p>Opomba: Iščemo črke v tem stavku:</p>
  <p id="primer">Dobrodošli v JavaScript vadnico, in na moji spletni strani!</p>
  <input name="najdi" id="najdi">
  <button onclick="strin()">Poišči besedo (v konzoli)</button>

  <script>
    function string() {
      var niz = document.getElementById('primer').innerHTML;
      var search = document.getElementById('najdi').value;
      var najdi = niz.indexOf(search);
      if (search) {
        if (najdi > 0) {
          alert("Pojdi v konzolo in preveri indeks niza.");
          document.getElementById("najdi").focus();
        } else {
          alert("Nisem našel ničesar. Poskusi z drugo črko.");
          document.getElementById("najdi").focus();
        }
      } else {
        alert("Pozabil si vnesti črko.");
        document.getElementById("najdi").focus();
      }
      console.log(najdi);
    }
  </script>
      
Nizi