NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery AngularJS PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

JavaScript JavaScript načini Sintaksa Spremenljivke Števila Objekti Funkcije Pogoji Zanke Nizi Datum in čas DOM Array AJAX Knjižnica

Objekti

Objekti so spremenljivke, ki vsebujejo podatkovne vrednosti. Presledki ali prelomi vrstic niso pomembni, opredelitev predmeta lahko obsega več vrstic. V spodnji tabeli si poglejmo lastnosti, in vrednosti ki so v objektu.

Objekti
LASTNOST VREDNOST
a Welcome
b JavaScript
c to
d tutorial.

  <p id="primer"></p>

  <script>
    var xy = {
      a:"Dobrodošli ",
      b:"JavaScript ",
      c: "v ",
      d:"vadnico."
    };
    document.getElementById("primer").innerHTML = xy.a + xy.c + xy.b + xy.d
    document.getElementById("primer").style.color = 'blue'
    document.getElementById("primer").style.backgroundColor = 'greenyellow'
    document.getElementById("primer").style.padding = '14px'
    document.getElementById("primer").style.display = 'block'
    document.getElementById("primer").style.fontSize = '20px'
    document.getElementById("primer").style.borderRadius = '12px'
  </script>
      

Objekti imajo lahko tudi metode, ki pa so dejanja, ki jih izvedemo na objektih, in so shranjeni kot definicije funkcij. V tabeli so predstavljene lastnosti, in vrednosti za lažje razumevanje.

LASTNOST VREDNOST
a Welcome
b JavaScript
c to
d tutorial.

  <p id="primer"></p>

  <script>
    var xy = {
      a:"Welcome ",
      b:"JavaScript ",
      c: "to ",
      d:"tutorial.",
      startNiz: function() { return this.b + " " + this.d; }
    }

    document.getElementById("primer").innerHTML = xy.startNiz()
    document.getElementById("primer").style.display = 'block'
    document.getElementById("primer").style.padding = '10px'
    document.getElementById("primer").style.border = '1px solid black'
    document.getElementById("primer").style.borderRadius = '8px'
    document.getElementById("primer").style.backgroundColor = 'yellow'
    document.getElementById("primer").style.color = 'red'
  </script>