NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery AngularJS PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

JavaScript JavaScript načini Sintaksa Spremenljivke Števila Objekti Funkcije Pogoji Zanke Nizi Datum in čas DOM Array AJAX Knjižnica

Števila

Števila v JavaScript so samo ene vrste, in jih lahko zapisujemo z decimalkami ali brez.

Števila

Primer sestavljen iz metod parseInt(), parseFloat(), toFixed() in isSafeInteger(). Opisal sem še dve drugi metodi, ki pa sta namenjeni besednim primerom, to sta sup() in concat().

Razlaga primera:

V vnosno polje vpišemo številko, in pritisnemo na gumb, in takoj dobimo odgovor o številu. Kot že prej pri nekaterih programih, tudi tukaj uporabljamo znak +=. Če je brez znaka = ne bo ničesar prikazanega, če pa bo brez znaka + bo pa prikazan samo zadnji element, izmed vseh petih.

  <label for="nmb"></label><input id="nmb">
  <button onclick="mojaFunkcija()">Preveri številko, ki si jo vpisal</button>
  <p id="primer"></p>

  <style>
    function mojaFunkcija() {
      var stevilo = document.getElementById('nmb').value;
      stevilo = Število(stevilo);
      var števila = "";

      stevila += "Število je: " + Število(stevilo) + "<br>";
      stevila += "Niz pretvori v celo število: " + parseInt(stevilo) + "<br>";
      stevila += "Niz pretvori v decimalno število: " + parseFloat(stevilo) + "<br>";
      stevila += "Zaokroži decimalno število (za decimalno piko): " + Število(stevilo).toFixed(2) + "<br>";
      stevila += "Ali je število pravilno?: " + Število.isSafeInteger(stevilo);

      document.getElementById('primer').innerHTML = stevila;
      document.getElementById('primer').style.backgroundColor = "skyblue";
      document.getElementById('primer').style.padding = "10px";
      document.getElementById('primer').style.borderRadius = "6px";
    }
  </style>
      

Opomba: JavaScript uporablja operater + za dodajanje in povezovanje. Številke so dodane, nizi pa so povezani (metoda concat()).

Oglejmo si še nekaj primerov od posameznih metod:

Metode OPIS
abs() izračuna optimalno vrednost števila
ceil() zaokroži decimalno številko navzgor
floor() zaokroži decimalno številko navzdol
min() vrne minimalno število
max() vrne maksimalno ali največje število
random() vrne naključno število